Stichting Behoud Loodsvaartuig Texelstroom

 

0010 ligplaats binnenkomst Oudeschild

De Stichting Behoud Loodsvaartuig Texelstroom wil de loodsbotter Texelstroom "in levendige vaart" houden.

De middelen daarvoor komen uit bijdragen van sponsoren, de opbrengsten uit het varen met gasten, de overnachtingen en de inzet van een groep enthousiaste vrijwilligers.

Het  bestuur van de Stichting Behoud Loodsvaartuig Texelstroom bestaat uit:

Vacature – voorzitter
mevr. R. van IJsseldijk – penningmeester
dhr. F.M.Steenbruggen - secretaris
dhr.  J.W.Hoekman – bestuurslid
dhr P. Schoo - bestuurslid

Contact
email bestuur:  
telefoon: 06 51794992
rekening NL17RABO 0362550441

De restauratie en het vervolg.
Bij de restauratie van De Texelstroom waren vele vrijwilligers, gespecialieerde bedriven en diverse adviseurs betrokken. Het accent ligt nu op het in de vaart houden van het schip. Dat wordt zo veel mogelijk door vrijwilligers gedaan. Adspirant vrijwilligers kunnen contact opnemen met het bestuur.

De  "stuurlui aan wal"
Alle mogelijke steun vanaf de wal is welkom. De sponsors en donateurs vormen de stille krachten achter het behoud van de loodsbotter.  Wilt u ons steunen met een donatie klik hier

Tip

We varen weer vanaf medio april 2019

Contact

Stichting Behoud Loodsvaartuig Texelstroom
Postbus 14
1790AA Den Burg
Rek.: NL17RABO 0362550441
Boekingen: 06 - 5179 4992
E-mailadres:

 

   damen              texelsontwerp    logowaddenfonds    provincie-noord-holland