De Stichting

De Stichting tot Behoud Loodsvaartuig Texelstroom

De Stichting Behoud Loodsvaartuig Texelstroom wil de loodsbotter Texelstroom "in levendige vaart" houden

Bij de restauratie van De Texelstroom waren vele vrijwilligers, gespecialieerde bedrijven en diverse adviseurs betrokken.
Het accent ligt nu op het in de vaart houden van het schip en de inzet van vrijwilligers is daarbij onmisbaar.
Het varen en heel veel onderhoud wordt gedaan door een groep actieve vrijwilligers. De middelen daarvoor komen uit bijdragen van sponsoren, de opbrengsten uit het varen met gasten en de overnachtingen.

Wilt u zich aan melden als vrijwilligers kijk dan hier.

 
 
Het  bestuur van de Stichting Behoud Loodsvaartuig Texelstroom is momenteel demissionair.

Contact bestuur:
telefoon: 06 51794992
rekening NL17RABO 0362550441

inschrijvingsnummer bij de KvK : 37081142
RSIN (voormalig fiscaal nummer) : 807265743