Skip to main content

Zeilen over de Waddenzee, mooier wordt het niet

Welkom aan boord!

Afhankelijk van het tij kunnen we actief zeilen, zeehonden kijken of het anker uitgooien onder de luwte van een zandplaat. Gedurende de tocht maken wij zoveel mogelijk gebruik van de stroming en de wind, net als vroeger.

  Dit zijn wij

  Sinds 1999 is de historische botter uit 1906 eigendom van de Stichting Behoud Loodsvaartuig Texelstroom. Sindsdien is het streven van de stichting om de botter ‘in levendige vaart’ te houden met respect voor het historische karakter van het schip. Tevens zullen zij waar mogelijk, Texelse doelen en projecten ondersteunen door de loodsbotter Texelstroom ter beschikking te stellen. De middelen voortkomend uit bijdragen van sponsoren, opbrengsten uit het varen en de overnachtingen zijn daarbij onmisbaar. Net als onze vrijwilligers.

  loodsbotter texelstroom : de historie

  Botter nr. 1

  1906

  In 1906 legden vaklieden van de Rijkswerf te Amsterdam de kiel van de stoere stalen botter. Als zeilschip in dienst gesteld bij het Loodswezen als afhaal- en peilbotter, kreeg ze de naam Botter nr. 1. Ze zeilde dienstdoende loodsen van en naar hun kruispost in het eerste district Het Friesche Zeegat en Eems.

  Motorbotter Nr. 1

  1918

  Loodsen die een schip van de haven buitengaats hadden gebracht werden door de Noordzeebotter van het zeeschip afgehaald. In 1918 werd een tweecilinder 44 pk-motor ingebouwd. Vervolgens voer ze verder onder de naam Motorbotter Nr. 1.

  Texelstroom

  1946

  In 1946 kreeg de botter een nieuwe bestemming binnen het Loodswezen. Als peilschip en betonningsvaartuig ging ze onder haar nieuwe naam Texelstroom te werk in het derde district: Texel-Den Helder. Tijdens haar professionele leven tot 1958 werd ze ingezet in vijf van de zes Nederlandse loodsdistricten. Het merendeel van de tijd deed ze dienst tussen Texel en Den Helder. Eerst van 1914 tot 1922. Later van 1936 tot 1952.